FANDOM


(添加分类)
(top: clean up, replaced: 下贱的鲸 → 鲸鱼婊卫战)
(未显示2个用户的5个中间版本)
第1行: 第1行:
{{南方公园角色|图片 = yukia-hayotama.png|英文原名 = Yukio Hatoyama|性别 = 男|头发 = 黑色|年龄 = {{年龄算法|1947|02|11}}|生日 = 1947年2月11日|职业 = 前日本首相|配音 = [[特雷·帕克]]|首次出场 = [[下贱的鲸]]}}
+
{{南方公园角色
  +
|图片 = yukia-hayotama.png
  +
|英文原名 = Yukio Hatoyama
  +
|性别 = 男
  +
|头发 = 黑色
  +
|年龄 = {{年龄算法|1947|02|11}}
  +
|生日 = 1947年2月11日
  +
|职业 = 前日本首相
  +
|配音 = [[特雷·帕克]]
  +
|首次出场 = [[鲸鱼婊卫战]]
  +
}}
  +
鸠山由纪夫
  +
[[en:Yukio Hatoyama]]
 
[[Category:角色]]
 
[[Category:角色]]
 
[[Category:男性角色]]
 
[[Category:男性角色]]
第11行: 第11行:
 
[[Category:特雷·帕克配音]]
 
[[Category:特雷·帕克配音]]
 
[[Category:国家领导人]]
 
[[Category:国家领导人]]
  +
[[Category:亚洲人]]
  +
[[Category:日本人]]
  +
[[Category:政治家]]

2020年3月20日 (五) 20:57的版本


鸠山由纪夫

除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。