FANDOM


(top: clean up, replaced: 下贱的鲸 → 鲸鱼婊卫战)
(未显示1个用户的2个中间版本)
第8行: 第8行:
 
|职业 = 前日本首相
 
|职业 = 前日本首相
 
|配音 = [[特雷·帕克]]
 
|配音 = [[特雷·帕克]]
|首次出场 = [[下贱的鲸]]
+
|首次出场 = [[鲸鱼婊卫战]]
 
}}
 
}}
 
鸠山由纪夫
 
鸠山由纪夫
  +
[[en:Yukio Hatoyama]]
 
[[Category:角色]]
 
[[Category:角色]]
 
[[Category:男性角色]]
 
[[Category:男性角色]]
第24行: 第25行:
 
[[Category:亚洲人]]
 
[[Category:亚洲人]]
 
[[Category:日本人]]
 
[[Category:日本人]]
  +
[[Category:政治家]]

2020年3月20日 (五) 20:57的版本


鸠山由纪夫

除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。